loading

15. 7. 2024

Hodiny
Přihlášení
Anonymní uživatel
Registrace

Přihlášení / registrace

Zavřít

Nové heslo bude zasláno na Váš e-mail

Zapomněli jste heslo?

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Registrace

zavřít
Jako: !!!
Váš e-mail:
Heslo:
Heslo znovu:
Registrační kód*:
* Registrační kód vkládá restaurace.
Pokud máte leták s registračním kódem, vložte kód.
querySouhlasím s všeobecnými
podmínkami
Souhlasím se zasíláním
novinek

Váš dotaz

Zavřít
E-mail:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Milan Makovec se sídlem V Kopci 159, 250 06 Petrov, Česká republika, IČ: 66073910.

Kontakty na správce: E-mail: info@smaknisi.cz
Poštovní adresa: V Kopci 159, 252 06 Petrov - Chlomek
Česká republika

Ćeho se tyto zásady týkají

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování údajů na webových stránkách www.smaknisi.cz.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě smlouvy nebo zákona, jsou pole pro jejich zadání označena jako povinná. Tyto informace potřebujeme ke splnění smlouvy, nebo proto, že to požaduje zákon. Taková povinná pole uvidíte například při zadávání objednávky. Pokud by povinné informace zadány nebyly, nemusíme být schopni zprostředkovat vaši objednávku. U nepovinných údajů prosím zvažte, které z nich nám chcete sdělit. Nepovinné údaje využíváme k optimalizaci našeho zboží a služeb či pro statistické účely. Pro účely uzavření, plnění nebo vypovězení Vaší smlouvy s poskytovatelem stravovacích služeb, včetně zpracování a vyřízení Vaší objednávky, nebo pro účely uzavření a plnění smlouvy s námi, od Vás vyžadujeme například tyto údaje: Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu s námi. V rámci zpracování Vašich práv a pro účely ověření totožnosti zpracováváme Vaše údaje také na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. máme zákonnou povinnost provést zpracování. Právním základem pro zpracování při vyřizování stížností je čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš zájem na dosažení spokojenosti zákazníka se považuje za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Údaje nám poskytujete dobrovolně.

Online zákaznický účet

Založení účtu je dobrovolné. Údaje v účtu můžete kdykoliv opravit, nebo svůj zákaznický účet odstranit. Upozorňujeme, že odstraněním zákaznického účtu on-line dojde k jeho zrušení pouze v systému naší aplikace, a nemusí nutně dojít k odstranění z navazujících systémů. Po odstranění zákaznického účtu vymažeme veškeré údaje, které jsou s ním spojené, kromě údajů potřebných pro zpracování Vašich objednávek.

Právní základ pro zpracování údajů je v tomto případě článek 6 odstavec 1 písm. f) Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) – oprávněný zájem.

Naše přehledy

Na základě objednávek shromažďujeme a vyhodnocujeme klíčové údaje bez spojení s konkrétními osobami. Účelem tohoto postupu je obchodní optimalizace našich procesů. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) – oprávněný zájem.

Kontrola seznamů subjektů podezřelých z terorismu

Nařízení EU o boji proti terorismu (ES) číslo 2580/2001 a (ES) číslo 881/2002 po nás mohou požadovat porovnávání údajů se seznamy subjektů podezřelých z terorismu. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme do uplynutí zákonné a případně smluvní lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění či z jiného porušení smlouvy. Po uplynutí této lhůty si ponecháváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony. V tomto období (zpravidla deset let od přijetí vašich osobních údajů) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti či spáchání přestupku, a dále pro účely přímého marketingu, pokud jej neodmítnete.

Vaše práva

Přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost

Můžete nás písemně požádat o poskytnutí informací o zpracovávání Vašich osobních údajů. Abychom mohli Vaši žádost zpracovat, máme povinnost ověřit Vaši totožnost. Proto si vyhrazujeme právo požádat o další informace nebo doklad totožnosti. To slouží zejména k tomu, abychom Vaše údaje chránili před neoprávněným přístupem třetích osob. Kdykoli máte právo na vydání bezplatného potvrzení o údajích, které zpracováváme a které se týkají Vaší osoby.

Dále máte kdykoli právo na to, abychom údaje, které jste nám poskytli, přenesli Vám nebo jinému správci údajů. Můžeme však přenést pouze údaje, které vycházejí z poskytnutého souhlasu nebo ze smlouvy. O potvrzení o Vašich údajích, které zpracováváme nebo o přenesení údajů napište prosím na kontaktní adresu správce.

Vyhrazujeme si právo nezpracovávat dotazy nepřiměřené povahy nebo takové, které obdržíme bez odpovídajícího dokladu totožnosti. V takovém případě Vás o tom budeme informovat písemně.

Oprava, výmaz, omezení zpracování údajů

Pokud nás o to požádáte, pak zpracovávané údaje, které se Vás týkají opravíme, uzamkneme nebo je vymažeme, pokud nám v tom nebrání jiné právní předpisy (například archivační povinnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Obraťte se na nás písemně na kontaktní adresu správce.

Údaje na svém zákaznickém účtu si můžete kdykoli zobrazit, opravit je a vymazat je v části „Můj účet“ za pomoci své e-mailové adresy a hesla.

Odvolání souhlasu / námitka

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na kontaktní adrese správce.

Stejným způsobem můžete kdykoli vznést námitku proti používání Vašich údajů pro účely přímého marketingu.

Výše uvedená práva můžete vykonat bezplatně, kromě nákladů vynaložených na přenos dat v souladu se základními sazbami.

Zabezpečení údajů

Pro přenos údajů, například když zadáváte své údaje zákazníka do formuláře objednávky nebo do kontaktního formuláře, Vám nabízíme bezpečnostní protokol SSL (secure socket layer) společně s 256bitovým šifrováním.

Abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo ztrátou, uplatňujeme nejvyšší stupeň péče a bezpečnostních standardů. Rádi bychom zdůraznili, že přenosy údajů prostřednictvím sítě internet (například v případě komunikace e-mailem) mohou představovat bezpečnostní rizika. Před přístupem třetích osob není možné údaje zcela ochránit.

Předávání údajů

V rámci zpracování předáváme Vaše údaje těmto příjemcům: Vaše údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Kam se obrátit

Dotazy, žádosti o výmaz, opravu, omezení zpracování osobních údajů, námitku, odvolání souhlasu či žádost o přenesení údajů posílejte na e- mail info@smaknisi.cz nebo poštou na Ing. Milan Makovec, V Kopci 159, Petrov, PSČ 252 06, Česká republika.

Se stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete obrátit na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz


Tento web používá ke správné činnosti technické cookies Rozumím
© 2021 Milan Makovec | Foxmart software